รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาะกูดอ่าวพร้าวบีชรีสอร์ท

โปรแกรม แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

เกาะกูด อ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท  จ.ตราด

วันแรก

09.30น. พร้อมกันที่ท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก

10.00น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท  ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะน้อยใหญ่

ของท้องทะเลตราด

11.20น. ถึงท่าเรือ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท  เข้าสู่ที่พัก

12.00น. รับประทาน อาหารกลางวัน

14.00น. พร้อมออกเดินทางเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเกาะกูด

(สำหรับฤดูกาลที่ไม่มีน้ำ จะเดินทางไปเที่ยวเขาเรือรบแทน)

16.00น. รับประทาน อาหารว่าง

19.00น. รับประทาน อาหารเย็น

วันที่สอง

06.00น. รับรุ่งอรุณพร้อมกับชากาแฟ

07.00น. รับประทานอาหารเช้า

09.00น. พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการัง ณ.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง

12.00น. รับประทาน อาหารกลางวัน ที่รีสอร์ท

13.30น. เชิญทุกท่านเล่นน้ำโต้คลื่น บริเวณชายหาด ส่วนตัวของรีสอร์ท หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00น. รับประทาน อาหารว่าง

19.00น. รับประทาน อาหารเย็น

วันที่สาม

06.00น. รับรุ่งอรุณพร้อมกับชากาแฟ

07.00น. รับประทานอาหารเช้า

08.30น. เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับ

09.00น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด

10.20น. ถึงท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก

หมายเหตุ   โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ