รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาะกูดอ่าวพร้าวบีชรีสอร์ท

ราคาแพ็คเกจ / ราคาต่อท่าน

โปรแกรมทัวร์เกาะกูด 2 วัน 1 คืน

วันแรก :

09.30 น. : พบกันที่ท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด
10.00 น. : ออกเดินทางจาก ท่าเรือ เกาะกูด คอรัลบีช ไปรีสอร์ท
11.30 น. : ถึงเกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท รับเครื่องดื่ม และเช็คอินเข้าห้องพัก
12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในรีสอร์ท
14.00 น. : ลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะรังเพื่อไปดำน้ำดูปลา ชมปะการัง
(ทั้งนี้บริเวณที่จะพาไปดำน้ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคลื่นลมในวันนั้นด้วย )
16.00 น. : เดินทางกลับรีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามรูปแบบส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะว่ายน้ำ เดินเล่นบนชายหาด
19.00 น. : รับประทานอาหารเย็น พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล

วันที่สอง :

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. : เที่ยวชมน้ำตกคลองเจ้า (น้ำตกยอดนิยมบนเกาะกูด สถานที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งรัชกาลที่ 6 ได้มาเยี่ยมชม)
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารภายในรีสอร์ท
13.00 น. : ออกจากรีสอร์ทเดินทางกลับตราดโดยสวัสดิภาพ
14.00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )


** หมายเหตุ :

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. ในช่วงเทศกาลหรือกลุ่มที่มีคนมาก จะจัดให้ดำน้ำเพียงรอบละครึ่งวันเท่านั้น และรับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน 

วันที่หนึ่ง

09.30 น. : พบกันที่ท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด
10.00 น. : ออกเดินทางจาก ท่าเรือ เกาะกูด คอรัลบีช ไปรีสอร์ท
11.30 น. : ถึงเกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท รับเครื่องดื่ม และเช็คอินเข้าห้องพัก
12:30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น. : เที่ยวชมน้ำตกคลองเจ้า (น้ำตกยอดนิยมบนเกาะกูด สถานที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งรัชกาลที่ 6 ได้มาเยี่ยมชม)
16:00 น. : กลับมาที่รีสอร์ท และรับอาหารว่าง ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรีสอร์ท ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ
09:00 น. : ดำน้ำเที่ยวชมแนวปะการัง ที่เกาะัรัง
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16:00 น. : รับอาหารว่าง และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรีสอร์ท ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ
09:00 น. : เดินทางออกจากรีสอร์ท ไปสู่ ท่าเรือจังหวัดตราด
10:30 น. : ถึงท่าเรือ จังหวัดตราด
11:30 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์  ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่   ( ต้องเดินทางไปเอง ) **
หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

– บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์ การ์ด