รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาะกูดอ่าวพร้าวบีชรีสอร์ท

ประเภทห้องพัก ราคา
รวมอาหารเช้า
(บาท/คืน)

เตียงเสริม
(บาท/คืน)
โปรแกรมทัวร์
(บาท/ท่าน)
โปรแกรมทัวร์
(บาท/ท่าน)
3 วัน 2 คืน 2 วัน 1 คืน
ซีวิว ฮัท (4 ท่าน/หลัง) 3,600 800 6,100 4,000
ซี บรีซ ฮัท (2 ท่าน/หลัง) 2,500 800 6,700 4,500
การ์เด้น วิว (2 ท่าน/ห้อง) 2,100 800 6,200 4,100
การ์เด้น วิลล่า (2 ท่าน/วิลล่า) 3,000 1,000 7,300 5,000

โปรแกรม แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน

เกาะกูด อ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท  จ.ตราด

วันแรก

09.30น. พร้อมกันที่ท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก

10.00น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท  ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะน้อยใหญ่ ของท้องทะเลตราด

11.20น. ถึงท่าเรือ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท  เข้าสู่ที่พัก

12.00น. รับประทาน อาหารกลางวัน

14.00น. พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการัง ณ.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง

16.00น. รับประทาน อาหารว่าง

19.00น. รับประทาน อาหารเย็น

วันที่สอง

06.00น. รับรุ่งอรุณพร้อมกับชากาแฟ

07.00น. รับประทานอาหารเช้า

08.30น. เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับ

09.00น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด

10.20น. ถึงท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก

หมายเหตุ   โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ